Progressive Web Apps (PWA) mobil tətbiqlərin sonudur?

Mobil cihaz istifadəsinin günü gündən artdığı dünyamızda hər bir StartUp sahibi mobil tətbiqinin olmamasını özünə böyük dərd sayır. Maliyyətinin yuxarı olması səbəbindən mobil tətbiq hazırlaya bilmir və buna görə də məhsulu daha az kütləyə xitab edir. Elə bu mərhələdə Progressive Web Apps (PWA)  texnologiyası ortaya çıxır. Yeni bir texnologiya olan PWA 2 ildir ki, yayğın şəkildə istifadə olunmağa başlayıb. Bu texnologiyanın avantajlarını […]